Q4 2022 Zdrowie i środowisko pracy

Celem tego pakietu szkoleniowego jest stworzenie prozdrowotnego środowiska pracy poprzez:

  • Zapewnienie wspierającego przywództwa podczas planowania, organizowania i wykonywania pracy
  • Redukcję negatywnych konsekwencji uciążliwego hałasu oraz samodzielnie generowanego hałasu i wibracji
  • Zapobieganie nękaniu i molestowaniu w miejscu pracy

Wprowadzenie: Prozdrowotne środowisko pracy

 Dobre środowisko pracy obejmuje to, jak planujemy, organizujemy i wykonujemy naszą pracę. W jaki sposób zapewniamy, że praca przyczynia się do promowania zdrowia i dobrego środowiska pracy?

Case studies

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak możemy promować zdrowie i dobre środowisko pracy.

Wspierające przywództwo

W jaki sposób przywództwo wspierające przyczynia się do pracy promującej zdrowie?

Samodzielnie generowany hałas i wibracje

W jaki sposób możemy zredukować samodzielnie generowany hałas i wibracje?

Nękanie i molestowanie

W jaki sposób zapobiegać nękaniu i molestowaniu w miejscu pracy?

Uciążliwy hałas w środowisku biurowym

W jaki sposób możemy zredukować uciążliwy hałas w środowisku biurowym?