Q3 2023Bezpieczna praca na wysokości i unikaniesytuacji ze spadającymi przedmiotami

Celem pakietu szkoleniowego jest wzmocnienie na polach bezpiecznej pracy na wysokości i zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, poprzez:

  • Identyfikowanie przedmiotów, które mogą spaść
  • Identyfikowanie warunków, które mogą przyczynić się do sytuacji ze spadającymi przedmiotami, i zarządzanie nimi
  • Pilnowanie, żeby doświadczenie i nauka związane z pracą na wysokości i spadającymi przedmiotami były przekazywane dalej

Wprowadzenie: Bezpieczna praca na wysokości i unikanie sytuacji ze spadającymi przedmiotami

W jaki sposób możemy zadbać o to, żeby prace na wysokości były prowadzone bezpiecznie i żeby nie dochodziło do sytuacji ze spadającymi przedmiotami? Żeby to się powiodło, musimy rozpoznawać potencjalnie utrudniające pracę warunki oraz pułapki i zarządzać nimi poprzez planowanie i przygotowanie poprzedzające prace — oraz musimy wzmacniać transfer doświadczenia i nauki płynących z zadań, które już zostały wykonane.

Studia przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakimi sposobami możemy bezpiecznie pracować na wysokości i zapobiegać sytuacjom ze spadającymi przedmiotami.

Bezpieczne planowanie pracy na wysokości

W jaki sposób możemy dbać o to, żeby prace na wysokości były należycie planowane i przygotowywane?

Identyfikowanie i zgłaszanie przedmiotów, które mogą spaść

W jaki sposób możemy pilnować, żeby obserwacja się odbywała i żeby przedmioty potencjalnie spadające były zgłaszane?

Wpływ na ryzyko z poziomu biura

Jak nasze biurowe zadania służbowe wpływają na ryzyko występujące na pierwszej linii?