Q4 2023Zdrowie i środowisko pracy

Celem tego pakietu szkoleniowego jest wzmocnienie zdrowia i środowiska pracy poprzez:

  • Poszerzanie wiedzy na temat narażenia na działanie substancji chemicznych (benzen i spaliny) i środków zmniejszających ryzyko narażenia
  • Wykorzystanie proaktywnego przywództwa w celu uzyskania wglądu w dobre psychospołeczne warunki pracy i ułatwienia ich realizacji
  • Zrozumienie i zapobieganie negatywnym skutkom zażywania narkotyków i alkoholu

Wprowadzenie: Zapewnienie dobrego środowiska pracy

Jak możemy zapewnić dobre środowisko pracy, które chroni nasze zdrowie? Aby wzmocnić środowisko pracy, musimy uzyskać wgląd i zrozumieć warunki, które wpływają na to, jak wykonujemy naszą pracę. To spostrzeżenie jest konieczne, aby zapewnić dobre warunki pracy.

Studia przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do tego, jak możemy pracować nad poprawą zdrowia i środowiska pracy.

Narażenie na działanie substancji chemicznych Spaliny

Jak możemy zrozumieć i zmniejszyć ryzyko narażenia na spaliny?

Narażenie na działanie substancji chemicznych Benzen

Jak możemy zrozumieć i zmniejszyć ryzyko narażenia na benzen?

Proaktywne przywództwo i psychospołeczne warunki pracy

W jaki sposób możemy uzyskać wgląd w dobre psychospołeczne warunki pracy i je ułatwić?

Skutki zażywania narkotyków i alkoholu w pracy

Jak możemy zrozumieć i zapobiec negatywnym skutkom narkotyków i alkoholu w pracy?