Q2 2024Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest przeciwdziałanie obrażeniom poprzez:

  • Trafne oceny ryzyka podczas planowania na lądzie i w warunkach operacyjnych (w terenie) w celu identyfikacji zagrożeń i pułapek błędów oraz zarządzania nimi
  • Dobre zarządzanie działaniami, równoczesne operacje i zmiany
  • Trafne oceny i decyzje dzięki zaangażowaniu i współpracy międzydziedzinowej

Zanim zaczniesz, wskaż swoją grupę docelową i przeczytaj wytyczne


Personel operatorski

Rola ta dotyczy personelu, który obsługuje obiekty (morskie i lądowe) i wykonuje rzeczywiste prace. Przykłady: Mechanicy, elektrycy itp.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Omów cele pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj film wprowadzający do pakietu szkoleniowego, zatytułowany „Zapobiegaj obrażeniom”, z informacjami o tematyce i treści tegorocznego pakietu Q2.

Studium przypadku

Wybierz studium/studia przypadku najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu, które posłużą/-y za punkt wyjścia do pracy nad sposobami zapobiegania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Liderzy operacyjni

Rola ta dotyczy personelu pełniącego funkcje bezpośrednich przełożonych w obiektach morskich lub lądowych, placach przeładunkowych i placach budowy. Liderzy operacyjni zarządzają i wyznaczają kierunki codziennych działań wykonywanych przez personel operacyjny. Przykłady: Kierownicy instalacji morskich, kierownicy ds. eksploatacji i konserwacji, liderzy logistyki, brygadziści na morzu/lądzie/placach budowy itp.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Omów cele pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj film wprowadzający do pakietu szkoleniowego, zatytułowany „Zapobiegaj obrażeniom”, z informacjami o tematyce i treści tegorocznego pakietu Q2.

Studium przypadku

Wybierz studium/studia przypadku najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu, które posłużą/-y za punkt wyjścia do pracy nad sposobami zapobiegania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Zarządcy obiektów: Operacje

Rola ta dotyczy personelu, który ustala wymagania, dokonuje ocen, podejmuje decyzje i planuje wszystkie działania zarówno na morzu, jak i na lądzie. Obejmuje to projekty, działania operacyjne i odwierty. Przykłady: Kierownicy produkcji, szefowie pionów, inżynierowie, personel ds. planowania konserwacji, wsparcie operacyjne itp.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Omów cele pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj film wprowadzający do pakietu szkoleniowego, zatytułowany „Zapobiegaj obrażeniom”, z informacjami o tematyce i treści tegorocznego pakietu Q2.

Studium przypadku

Wybierz studium/studia przypadku najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu, które posłużą/-y za punkt wyjścia do pracy nad sposobami zapobiegania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Zarządcy obiektów: Funkcje wsparcia

Rola ta dotyczy personelu, który ustala wymagania, dokonuje ocen i wspiera działalność operacyjną/projekty – zarówno na morzu, jak i na lądzie. Przykłady: Dział kadr (PO), dział finansów i kontroli, dział prawny, SSU/HSE, komunikacja itp.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Omów cele pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj film wprowadzający do pakietu szkoleniowego, zatytułowany „Zapobiegaj obrażeniom”, z informacjami o tematyce i treści tegorocznego pakietu Q2.

Studium przypadku

Wybierz studium/studia przypadku najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twojego zespołu, które posłużą/-y za punkt wyjścia do pracy nad sposobami zapobiegania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Life-saving rules