Q4 2022Zdrowie i środowisko pracy

Nękanie i molestowanie w miejscu pracy

Film: Nękanie i molestowanie w miejscu pracy

W tym filmie przyjrzymy się, czym jest nękanie, molestowanie i molestowanie seksualne oraz jak powinniśmy radzić sobie z tymi problemami w miejscu pracy.

Pytania do przemyślenia

Nękanie i molestowanie w miejscu pracy

Każdy ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy wolnego od nękania i molestowania. Pobierz jednostronicowy dokument na temat nękania i molestowania w miejscu pracy i wykorzystaj go do przygotowanie i/lub dalszego omawiania tego studium przypadku, aby zapobiec nękaniu i molestowaniu w miejscu pracy.