Q2 2022 Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń, a posłużyć ma temu:

  • Wzmocnienie profilaktyki na polu bezpieczeństwa poprzez czerpanie nauki z prac przebiegających normalnie
  • Wzmocnienie świadomości w kwestii warunków, jakie zwiększają bądź zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu
  • Dopilnowanie faktycznego pożytku z reguł ratujących życie dla liderów i pracowników

Zanim zaczniesz, wskaż swoją grupę docelową i przeczytaj wytyczne


COVID-19: W częściach, których realizacja wiąże się z zebraniem grupy osób, postępuj zgodnie z obowiązującymi w Twoim przedsiębiorstwie regułami kontroli zakażeń. Pamiętaj, że skuteczną alternatywą mogą być spotkania online.

Personel operatorski

Personel realizujący projekt i dostarczający produkt zgodnie z poczynionymi ustaleniami; faktycznie prowadzący prace — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Na ukończenie każdej z dwóch części tego pakietu szkoleniowego zaleca się przeznaczyć po 30–45 minut. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Studium przypadku część 1 / wyjazd 1

Dobierz studium przypadku odpowiednie dla personelu operatorskiego — takie, które sprawdzi się jako punkt wyjścia do pracy nad zapobieganiem obrażeniom. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Studium przypadku część 2 / wyjazd 2

Wybierz przypadek z etykietą „Zasady ratujące życie”. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Liderzy operatorów

Personel podejmujący decyzje na różnych etapach realizacji lub decyzyjny w skali całego projektu, a tym samym wyznaczający kontekst dla wymaganej realizacji i zadań do wykonania — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.
Na ukończenie każdej z dwóch części tego pakietu szkoleniowego zaleca się przeznaczyć po 30–45 minut. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Studium przypadku część 1 / wyjazd 1

Dobierz studium przypadku odpowiednie dla liderów operatorów — takie, które sprawdzi się jako punkt wyjścia do pracy nad zapobieganiem obrażeniom. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Studium przypadku część 2 / wyjazd 2

Wybierz przypadek z etykietą „Zasady ratujące życie”. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Gospodarze obiektów

Personel ustanawiający wymagania i decydujący o tym, w jaki sposób dany produkt ma zostać dostarczony; tym samym określający ramy ryzyka i to, jak prace mają być prowadzone — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.
Na ukończenie każdej z dwóch części tego pakietu szkoleniowego zaleca się przeznaczyć po 30–45 minut. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Studium przypadku część 1

Dobierz studium przypadku odpowiednie dla gospodarzy obiektów — takie, które sprawdzi się jako punkt wyjścia do pracy nad zapobieganiem obrażeniom. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Studium przypadku część 2

Wybierz przypadek z etykietą „Zasady ratujące życie”. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Personel biurowy

Personel niepodejmujący decyzji, nieustanawiający wymagań i nieprowadzący prac własnoręcznie, niemniej wnoszący w realizację i dostawę wkład niebezpośrednio — poprzez określanie rozmaitych warunków, takich jak język porozumiewania się, warunki kontraktu, liczebność personelu, wymogi kompetencyjne oraz inne ramy i parametry mogące wpływać na realizację i dostawę.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.
Na ukończenie każdej z dwóch części tego pakietu szkoleniowego zaleca się przeznaczyć po 30–45 minut. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Studium przypadku część 1

Dobierz studium przypadku odpowiednie dla personelu biurowego — takie, które sprawdzi się jako punkt wyjścia do pracy nad zapobieganiem obrażeniom. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Studium przypadku część 2

Wybierz przypadek z etykietą „Zasady ratujące życie”. Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Life-Saving Rules