Q3 2022 Od spostrzeżeń do działań

Celem pakietu szkoleniowego jest wzmocnienie na polach bezpiecznej pracy na wysokości i zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, poprzez:

  • Rozpoznawanie zagrożeń związanych z pracą na wysokości i zarządzanie nimi
  • Ustanowienie wzorowych procedur zabezpieczania sprzętu i narzędzi
  • Lepsze usystematyzowanie kontroli pod kątem sytuacji ze spadającym ciężarem w strefach zagrożenia

Zanim zaczniesz, wskaż swoją grupę docelową i przeczytaj wytyczne


COVID-19: W częściach, których realizacja wiąże się z zebraniem grupy osób, postępuj zgodnie z obowiązującymi w Twoim przedsiębiorstwie regułami kontroli zakażeń. Pamiętaj, że skuteczną alternatywą mogą być spotkania online.

Personel operatorski

Personel realizujący projekt i dostarczający produkt zgodnie z poczynionymi ustaleniami; faktycznie prowadzący prace — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Pakiet obejmuje zadanie praktyczne i jest podzielony na dwie części. Zaleca się przeznaczenie 30–45 minut na każdą część.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Od spostrzeżeń do działań” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 3. kwartał.

Część 1 / Wyjazd 1

Na początek wybierz case study „Bezpieczna praca na wysokości” lub „Zapobieganie sytuacjom ze spadającym ciężarem” (wiercenie i odwierty) — to będzie nasz punkt wyjścia do pracy nad bezpieczeństwem prowadzenia prac na wysokości oraz zapobieganiem sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

W części 1 / Na wyjeździe 1 wykonasz obserwacyjny obchód, podczas którego poszukasz obiektów, które mogą spaść. W case study, po pytaniach o kwestie do przemyślenia, znajdziesz krótki przewodnik po obserwacyjnym obchodzie. Ponadto znajdziesz link do podręcznika SFS poświęconego zapobieganiu sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Część 2 / Wyjazd 2

W części 2 / Na wyjeździe 2 podsumujesz wnioski z obserwacyjnego obchodu oraz działania podjęte na podstawie poczynionych i zgłoszonych spostrzeżeń.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Liderzy operatorów

Personel podejmujący decyzje na różnych etapach realizacji lub decyzyjny w skali całego projektu, a tym samym wyznaczający kontekst dla wymaganej realizacji i zadań do wykonania — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Pakiet obejmuje zadanie praktyczne i jest podzielony na dwie części. Zaleca się przeznaczenie 30–45 minut na każdą część.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Od spostrzeżeń do działań” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 3. kwartał.

Część 1 / Wyjazd 1

Na początek wybierz case study „Wychwytywanie problematycznych warunków” — to będzie nasz punkt wyjścia do pracy nad bezpieczeństwem prowadzenia prac na wysokości oraz zapobieganiem sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

W części 1 / Na wyjeździe 1 wykonasz obserwacyjny obchód, podczas którego poszukasz obiektów, które mogą spaść. W case study, po pytaniach o kwestie do przemyślenia, znajdziesz krótki przewodnik po obserwacyjnym obchodzie. Ponadto znajdziesz link do podręcznika SFS poświęconego zapobieganiu sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Część 2 / Wyjazd 2

W części 2 / Na wyjeździe 2 podsumujesz wnioski z obserwacyjnego obchodu oraz działania podjęte na podstawie poczynionych i zgłoszonych spostrzeżeń.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Gospodarze obiektów

Personel ustanawiający wymagania i decydujący o tym, w jaki sposób dany produkt ma zostać dostarczony; tym samym określający ramy ryzyka i to, jak prace mają być prowadzone — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–60 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Od spostrzeżeń do działań” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 3. kwartał.

Studium przypadku

Na początek wybierz case study „Profilaktyka w całym łańcuchu wartości” — to będzie nasz punkt wyjścia do pracy nad bezpieczeństwem prowadzenia prac na wysokości oraz zapobieganiem sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Personel biurowy

Personel niepodejmujący decyzji, nieustanawiający wymagań i nieprowadzący prac własnoręcznie, niemniej wnoszący w realizację i dostawę wkład niebezpośrednio — poprzez określanie rozmaitych warunków, takich jak język porozumiewania się, warunki kontraktu, liczebność personelu, wymogi kompetencyjne oraz inne ramy i parametry mogące wpływać na realizację i dostawę.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–60 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Od spostrzeżeń do działań” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 3. kwartał.

Studium przypadku

Na początek wybierz case study „Profilaktyka w całym łańcuchu wartości” — to będzie nasz punkt wyjścia do pracy nad bezpieczeństwem prowadzenia prac na wysokości oraz zapobieganiem sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia. Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie. Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Life-Saving Rules