Q3 2022 Od spostrzeżeń do działań

Celem pakietu szkoleniowego jest wzmocnienie na polach bezpiecznej pracy na wysokości i zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, poprzez:

  • Rozpoznawanie zagrożeń związanych z pracą na wysokości i zarządzanie nimi
  • Ustanowienie wzorowych procedur zabezpieczania sprzętu i narzędzi
  • Lepsze usystematyzowanie kontroli pod kątem sytuacji ze spadającym ciężarem w strefach zagrożenia

Wprowadzenie: Od spostrzeżeń do działań

Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa prac na wysokości i zapobieganie sytuacjom ze spadającym ciężarem możemy unikać wypadków i obrażeń. Film skupia się na tym, jak możemy egzekwować wzorce postępowania w zakresie pracy na wysokości i dostrzegania zagrożeń.

Studia przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakimi sposobami możemy bezpiecznie pracować na wysokości i zapobiegać sytuacjom ze spadającym ciężarem.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Jak możemy dbać o bezpieczeństwo pracy na wysokości?

Zapobieganie sytuacjom ze spadającym ciężarem

Jak możemy zapobiegać sytuacjom ze spadającym ciężarem przy wierceniu i odwiertach?

Wychwytywanie problematycznych warunków

Co takiego mogą robić liderzy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa pracy na wysokości?

Profilaktyka w całym łańcuchu wartości

Jaki wkład w bezpieczeństwo prac na wysokości mogą mieć gospodarze obiektów?