Q4 2022Zdrowie i środowisko pracy

Wspierające przywództwo

Film: Wspierające przywództwo i praca promująca zdrowie

W tym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób wspierające przywództwo przyczynia się do tworzenia prozdrowotnego środowiska pracy. W jaki sposób wspólnie zapewniamy, że praca jest dobrze zaplanowana, zorganizowana i wykonana?

Pytania do przemyślenia