Q2 2023 Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest przeciwdziałanie obrażeniom poprzez:

  • Zwiększenie wiedzy o tym, w jaki sposób potencjalne pułapki można rozpoznawać i likwidować przed wykonaniem prac.
  • Utrwalenie nauki na pracy wolnej od incydentów poprzez rozpoznawanie potencjalnych pułapek.

Przez pułapki rozumiemy takie warunki, które utrudniają przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny i zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Zanim zaczniesz, wskaż swoją grupę docelową i przeczytaj wytyczne


Personel operatorski

Personel realizujący projekt i dostarczający produkt zgodnie z poczynionymi ustaleniami; faktycznie prowadzący prace — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Niniejszy pakiet szkoleniowy składa się z dwóch części. Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie każdej części. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Część 1 / Wyjazd 1

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 1: Planowanie i przygotowania” stanowi punkt wyjścia do pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Część 2 / Wyjazd 2

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 2: Ocena” stanowi kontynuację pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia.  Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie.  Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Liderzy operatorów

Personel ustanawiający wymagania i decydujący o tym, w jaki sposób dany produkt ma zostać dostarczony; tym samym określający ramy ryzyka i to, jak prace mają być prowadzone — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Niniejszy pakiet szkoleniowy składa się z dwóch części. Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie każdej części. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Część 1 / Wyjazd 1

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 1: Planowanie i przygotowania” stanowi punkt wyjścia do pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Część 2 / Wyjazd 2

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 2: Ocena” stanowi kontynuację pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia.  Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie.  Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Gospodarze obiektów

Personel ustanawiający wymagania i decydujący o tym, w jaki sposób dany produkt ma zostać dostarczony; tym samym określający ramy ryzyka i to, jak prace mają być prowadzone — zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Niniejszy pakiet szkoleniowy składa się z dwóch części. Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie każdej części. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania / wyjazdy.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Część 1 / Wyjazd 1

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 1: Planowanie i przygotowania” stanowi punkt wyjścia do pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Część 2 / Wyjazd 2

Studium przypadku „Uczenie się na pracach przebiegających normalnie — część 2: Ocena” stanowi kontynuację pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia.  Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie.  Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Personel biurowy

Personel niepodejmujący decyzji, nieustanawiający wymagań i nieprowadzący prac własnoręcznie, niemniej wnoszący w realizację i dostawę wkład niebezpośrednio — poprzez określanie rozmaitych warunków, takich jak język porozumiewania się, warunki kontraktu, liczebność personelu, wymogi kompetencyjne oraz inne ramy i parametry mogące wpływać na realizację i dostawę.

Przygotowania

Zanim przystąpisz ze swoim zespołem do przerabiania materiałów, przeczytaj ten przewodnik i zapoznaj się z zawartością pakietu: przejrzyj strony odnoszące się do przypadków, nad którymi będziesz pracować.

Zalecamy przeznaczenie 30–45 minut na ukończenie pakietu. Realizację pakietu można też rozłożyć na dwa spotkania.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z celami pakietu szkoleniowego. Następnie obejrzyj wideo wprowadzające do pakietu szkoleniowego, zatytułowane „Zapobiegaj obrażeniom” i zawierające informacje o zagadnieniach i treściach uwzględnionych w tegorocznym pakiecie na 2. kwartał.

Studium przypadku

Studium przypadku „Ograniczanie ryzyka z poziomu biura” stanowi punkt wyjścia do pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Obejrzyj film przypisany do przypadku, po czym przedyskutuj podane niżej kwestie do przemyślenia. Zamieść w formularzu swoje odpowiedzi na pytania. Zapoznaj się z kwestiami do przemyślenia wcześniej, tak żeby przygotować się do dyskusji. U dołu strony znajdziesz jednostronicowy dokument do pobrania, który może pomóc Ci w rozpoznawaniu i rozumieniu pułapki błędów.

Ciąg dalszy

Na ostatniej stronie formularza podaj swój adres e-mail, a otrzymasz kopię odpowiedzi udzielonych na pytania o kwestie do przemyślenia.  Zapisz kopię w swoim systemie zarządzania BHPiOŚ albo równoważnym, do wykorzystania w późniejszym czasie.  Z myślą o lokalnych działaniach następczych zaleca się wrócić do tego zagadnienia na dalszym etapie. Porozmawiaj o tym, co udało Ci się osiągnąć od ostatniego razu i jak możesz kontynuować starania.

Na podstawie wszystkich odpowiedzi i propozycji zebranych za pośrednictwem Always Safe sporządzony zostanie uporządkowany raport — będzie on rozsyłany w kolejnym kwartale. To ma na celu uczenie się od siebie nawzajem i zyskanie lepszego oglądu w kwestii tego, jakie starania powinniśmy podejmować w przyszłości, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Rezultat ma być solidną podstawą dla dalszej poprawy w różnych przedsiębiorstwach.

Associated Life-Saving Rules