Q1 2024Unikaj poważnych wypadków

Celem pakietu edukacyjnego jest uniknięcie poważnych wypadków dzięki zapewnieniu wspólnego zrozumienia sytuacji poprzez:

  • Wczesne zapewnienie odpowiednich kompetencji i doświadczenia
  • Dobrą współpracę, specjalistyczną wiedzę na temat konkretnego obiektu i zrozumienie barier
  • Dokładną ocenę wpływu decyzji i warunków ramowych na ryzyko poważnych wypadków

Wprowadzenie: Zapobieganie poważnym wypadkom dzięki wspólnemu zrozumieniu sytuacji

Poważne wypadki są często wynikiem jednoczesnego niepowodzenia kilku barier. Ryzyko może być przenoszone w całym łańcuchu wartości, od projektowania i procesów inżynierii po eksploatację i konserwację. Aby zmniejszyć ryzyko, musimy stworzyć wspólne zrozumienie sytuacji na wszystkich poziomach.

Studium przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu – będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakimi sposobami możemy zapobiegać poważnym wypadkom.

Zapobieganie poważnym wypadkom w projektowaniu i procesach inżynierii

Jak zapewnić wspólne zrozumienie sytuacji poprzez wczesne zaangażowanie?

Zapobieganie poważnym wypadkom podczas eksploatacji i konserwacji

Jak wykorzystać interakcje między działami, aby zapewnić wspólne zrozumienie sytuacyjne?

Zapobieganie poważnym wypadkom w środowisku biurowym

Jak warunki ramowe ustalone w biurze wpływają na ryzyko poważnych wypadków?