Q1 2023 Unikaj poważnych wypadków

Celem tego pakietu szkoleniowego jest zmniejszenie ryzyka poważnych wypadków poprzez:

  • Lepsze zrozumienie własnej roli w zapobieganiu poważnym wypadkom
  • Identyfikację zagrożeń i wzmocnienie barier w całym łańcuchu wartości
  • Wychwytywanie słabych sygnałów i pułapek błędów oraz reagowanie na nie

Wprowadzenie: Unikanie poważnych wypadków

Często widzimy, że do poważnego wypadku dochodzi, gdy jednocześnie zawodzą bariery techniczne, operacyjne i organizacyjne. Aby skutecznie zapobiegać poważnym wypadkom, musimy zidentyfikować zagrożenia i wzmocnić bariery w całym łańcuchu wartości.

Studia przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak możemy promować zdrowie i dobre środowisko pracy.

Zapobieganie poważnym wypadkom w całym łańcuchu wartości

W jaki sposób możemy podejmować działania w całym łańcuchu wartości, aby zapobiegać poważnym awariom?

Zapobieganie incydentom związanym z zabezpieczaniem szybów naftowych

Co trzeba zrobić, aby odnieść sukces w zapobieganiu incydentom związanym z zabezpieczaniem szybów naftowych?