Q3 2023Bezpieczna praca na wysokości i unikaniesytuacji ze spadającymi przedmiotami

Wpływ na ryzyko z poziomu biura

Wideo: Wpływ na ryzyko z poziomu biura

Decyzje, jakie podejmujemy w biurze, wpływają na ryzyko występujące na pierwszej linii. Dla poprawy bezpieczeństwa konieczne jest, by personel biurowy zdawał sobie sprawę z tego, że — i jak — nasze własne zadania i wybory mogą mieć wpływ na poziom ryzyka. W tym materiale wideo przyglądamy się temu, jak możemy ułatwiać innym prowadzenie prac w bezpieczny sposób.

Pytania do przemyślenia