Q3 2023Bezpieczna praca na wysokości i unikaniesytuacji ze spadającymi przedmiotami

Bezpieczne planowanie pracy na wysokości

Wideo: Bezpieczne planowanie pracy na wysokości

Żeby możliwe były bezpieczne prowadzenie prac na wysokości i unikanie sytuacji ze spadającymi przedmiotami, niezbędne jest należyte planowanie i przygotowanie prac na wszystkich poziomach, mające na celu rozpoznawanie wyzwań oraz pułapek i radzenie sobie z nimi. W tym filmie prezentujemy, jak dobre planowanie i przygotowanie ułatwia prowadzenie prac w bezpieczny sposób.

Pytania do przemyślenia