Q1 2024Unikaj poważnych wypadków

Zapobieganie poważnym wypadkom w środowisku biurowym

Film: Zapobieganie poważnym wypadkom w środowisku biurowym

Aby zapobiec poważnym wypadkom, potrzebujemy dokładnych ocen i dobrych warunków ramowych ze strony personelu i funkcji pomocniczych działających w biurach. W tym filmie widzimy przykłady zadań, które mogą mieć wpływ na ryzyko poważnych wypadków oraz jak możemy zbudować wspólne zrozumienie, w jaki sposób ustalone ramy wpływają na ryzyko w całym łańcuchu wartości.

Pytania do przemyślenia