Q1 2024Unikaj poważnych wypadków

Zapobieganie poważnym wypadkom w projektowaniu i procesach inżynierii

Film: Zapobieganie poważnym wypadkom w projektowaniu i procesach inżynierii

Wspólne zrozumienie sytuacji jest ważne, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko poważnych wypadków i zapobiec wyborom dokonywanym w projektowaniu i procesach inżynierii, które tworzą ryzyka lub błędy, oraz które stają się później problemami na etapie operacji. W tym filmie przyjrzymy się znaczeniu wczesnego zaangażowania użytkowników końcowych oraz dobrej interakcji między środowiskami działów lądowych i morskich.

Pytania do przemyślenia