Q4 2023Zdrowie i środowisko pracy

Skutki zażywania narkotyków i alkoholu w pracy

Film: Skutki zażywania narkotyków i alkoholu w pracy

Narkotyki i alkohol mogą wpływać na podejmowane przez nas decyzje, sposób działania i szybkość reakcji. W związku z tym może również wpływać na bezpieczeństwo. W tym filmie przyglądamy się temu, jak możemy zrozumieć i zapobiegać negatywnym skutkom zażywania narkotyków i alkoholu.

Pytania do przemyślenia

Narkotyki i alkohol w pracy

Każdy ma obowiązek zgłaszać obawy, podejrzenia lub obserwacje dotyczące zażywania lub wpływu narkotyków lub alkoholu w pracy. Pobierz onepager i wykorzystaj go do przygotowania i/lub kontynuacji tego studium przypadku, aby zapobiegać i wychwytywać negatywne skutki używania narkotyków i alkoholu.