Q1 2023Unikaj poważnych wypadków

Zapobieganie poważnym wypadkom w całym łańcuchu wartości

Film: Zapobieganie poważnym wypadkom w całym łańcuchu wartości

Przyczyny poważnych wypadków są złożone. Ryzyko może być przenoszone między fazami, jednostkami i aktorami, a czynniki wyzwalające mogą pojawić się na długo, zanim dojdzie do wypadku. W tym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób oceny, decyzje i przesłanki w całym łańcuchu wartości wpływają na bariery i ryzyko incydentów związanych z zabezpieczaniem szybów naftowych.

Pytania do przemyślenia