Kvartalsrapporter

På denne siden finner du en oversikt over kvartalsrapporter med innsikter basert på analyse av registrerte svar fra teamene på de  forskjellige læringspakkene. Rapportene oppsummerer utfordringer, behov og forslag til løsninger og tiltak, og kan benyttes for oppfølging og i forbedringsarbeid.

Rapporter

Q4 2023 innsikt

Arbeidsmiljø og helse

Q3 2023 innsikt

Sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander

Q2 2023 innsikt

Unngå personskader

Q1 2023 innsikt

Forebygge storulykker

Q4 2022 innsikt

Arbeidsmiljø og helse

Q3 2022 innsikt

Fra observasjon til aksjon

Q2 2022 innsikt

Unngå personskader

Q1 2022 innsikt

Forebygge storulykker

Q4 2021 innsikt

Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

Q3 2021 innsikt

Observasjon av farer

Q3 2020 innsikt

Hindre fallende gjenstander