Q4 2022Arbeidsmiljø og helse

Målet med læringspakken er å skape et helsefremmende arbeidsmiljø ved å:

  • Sørge for støttende ledelse i planlegging, organisering og utføring av arbeidet
  • Redusere negative konsekvenser av forstyrrende støy og egenprodusert støy og vibrasjoner
  • Forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


Utførende personell

Rollen gjelder for personell som leverer prosjektet eller produktet som er blitt besluttet og utfører selve arbeidet både på land og til havs.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

I denne pakken anbefales det å gjennomføre to caseoppgaver. Sett av 30-45 minutter for hver del. Pakken kan gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Et helsefremmende arbeidsmiljø» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1

Velg caseoppgaven «Støttende ledelse» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Caseoppgave del 2

Velg caseoppgaven «Egenprodusert støy og vibrasjoner» eller «Mobbing og trakassering på arbeidsplassen» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan dere kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Operative ledere

Rollen gjelder for personell som tar beslutninger på ulike nivåer i de ulike faser i en leveranse eller beslutningspunkter i et prosjekt og setter dermed konteksten for det som skal leveres og arbeidet som skal utføres både på land og til havs.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

I denne pakken anbefales det å gjennomføre to caseoppgaver. Sett av 30-45 minutter for hver del. Pakken kan gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Et helsefremmende arbeidsmiljø» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1

Velg caseoppgaven «Støttende ledelse» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Caseoppgave del 2

Velg caseoppgaven «Egenprodusert støy og vibrasjoner» eller «Mobbing og trakassering på arbeidsplassen» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan dere kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Premissgivere

Rollen gjelder for personell som setter krav og definerer hvordan produktet som er besluttet av ledere skal leveres. Dermed definerer de også risikorammen og hvordan arbeidet utføres både på land og til havs.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

I denne pakken anbefales det å gjennomføre to caseoppgaver. Sett av 30-45 minutter for hver del. Pakken kan gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Et helsefremmende arbeidsmiljø» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1

Velg caseoppgaven «Støttende ledelse» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Caseoppgave del 2

Velg caseoppgaven «Forstyrrende støy i kontormiljø» eller «Mobbing og trakassering på arbeidsplassen» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan dere kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Kontorpersonell

Rollen gjelder for personell som verken tar beslutninger, setter krav eller utfører selve arbeidet, men som likevel bidrar til leveranse på en indirekte måte ved å definere ulike vilkår som for eksempel, kommunikasjonsspråk, kontraktsvilkår, bemanningsstørrelse, kompetansekrav eller andre rammer og parametere som kan påvirke leveransen.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

I denne pakken anbefales det å gjennomføre to caseoppgaver. Sett av 30-45 minutter for hver del. Pakken kan gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Et helsefremmende arbeidsmiljø» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1

Velg caseoppgaven «Støttende ledelse» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Caseoppgave del 2

Velg caseoppgaven «Forstyrrende støy i kontormiljø» eller «Mobbing og trakassering på arbeidsplassen» som utgangspunkt for å jobbe med hvordan dere kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Assosierte livreddende regler

...