Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert over 3.700 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q4. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i hver av caseoppgavene.

Q4 dybderapport