Q4 2021 Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

Målet med læringspakken er å styrke risikostyring av faktorer i arbeidsmiljøet som utgjør en helsefare og kan medføre arbeidsrelatert sykdom ved å:

  • Fremme bevissthet omkring risikofaktorer i eget arbeidsmiljø
  • Forbedre forståelsen for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko
  • Øke bruken av risikovurdering av helse- og arbeidsmiljøfaktorer

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


COVID-19: Der man samler ulike team, skal dette gjøres innenfor smittevernreglene som gjelder for din bedrift. Husk at virtuelle møteplasser kan være et godt alternativ for å samle flere effektivt.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere vil jobbe med.

Denne pakken består av to deler og kan gjennomføres over ett eller to møter. Det anbefales å sette av 30-60 minutter for hver del.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1 / tur 1

Velg oppgaven merket «Risikostyring».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også Ptil sine betraktninger omkring styring av arbeidsmiljørisiko. Bruk dette som en ekstra ressurs inn i forbedringsarbeidet for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko.

Caseoppgave del 2 / tur 2

I den andre delen av caseoppgaven skal dere velge det temaet som er mest relevant for dere.

Velg oppgaven merket enten «Tungt arbeid» eller «Ensformig arbeid».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også en nedlastbar onepager med råd for å redusere risiko ved tungt/ensformig arbeid som dere kan ta med dere videre i forbedringsarbeidet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere vil jobbe med.

Denne pakken består av to deler og kan gjennomføres over ett eller to møter. Det anbefales å sette av 30-60 minutter for hver del.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1 / tur 1

Velg oppgaven merket «Risikostyring».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også Ptil sine betraktninger omkring styring av arbeidsmiljørisiko. Bruk dette som en ekstra ressurs inn i forbedringsarbeidet for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko.

Caseoppgave del 2 / tur 2

I den andre delen av caseoppgaven skal dere velge det temaet som er mest relevant for dere.

Velg oppgaven merket enten «Tungt arbeid» eller «Ensformig arbeid».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også en nedlastbar onepager med råd for å redusere risiko ved tungt/ensformig arbeid som dere kan ta med dere videre i forbedringsarbeidet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere vil jobbe med.

Denne pakken består av to deler og kan gjennomføres over ett eller to møter. Det anbefales å sette av 30-60 minutter for hver del.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1 / tur 1

Velg oppgaven merket «Risikostyring».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også Ptil sine betraktninger omkring styring av arbeidsmiljørisiko. Bruk dette som en ekstra ressurs inn i forbedringsarbeidet for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko.

Caseoppgave del 2 / tur 2

I den andre delen av caseoppgaven skal dere velge det temaet som er mest relevant for dere.

Velg oppgaven merket enten «Tungt arbeid» eller «Ensformig arbeid».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også en nedlastbar onepager med råd for å redusere risiko ved tungt/ensformig arbeid som dere kan ta med dere videre i forbedringsarbeidet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere vil jobbe med.

Denne pakken består av to deler og kan gjennomføres over ett eller to møter. Det anbefales å sette av 30-60 minutter for hver del.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken «Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko» med informasjon om tema og innhold i årets Q4-pakke.

Caseoppgave del 1

Velg oppgaven merket «Risikostyring».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også Ptil sine betraktninger omkring styring av arbeidsmiljørisiko. Bruk dette som en ekstra ressurs inn i forbedringsarbeidet for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko.

Caseoppgave del 2

Velg oppgaven merket «Ensformig arbeid».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Nederst på siden finner dere også en nedlastbar onepager med råd for å redusere risiko ved ensformig arbeid som dere kan ta med dere videre i forbedringsarbeidet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Assosierte Livreddende regler