Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert over 2.700 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q3. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i caseoppgavene.

Q3 dybderapport