Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert over 2.660 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q1. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i caseoppgavene.

Q1 dybderapport