Innsiktsrapporter

Totalt ble det registrert svar fra 1.199 team på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene i læringspakken for Q3. Under presenteres tre rapporter som oppsummerer hovedinnsiktene fra refleksjonsspørsmålene i hver av de tre caseoppgavene.

Utførende personell

Operative ledere

Landpersonell