Q1 2021 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å forebygge storulykker gjennom å øke forståelse for hvilke risiko som leder til en storulykke:

 • Øke forståelsen for hva som kan påvirke storulykkerisiko
 • Gjenkjenne risiko
 • Handlingsmønstre for å hindre storulykke

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


COVID-19: Der man samler ulike team, skal dette gjøres innenfor smittevernreglene som gjelder for din bedrift. Husk at virtuelle møteplasser kan være et godt alternativ for å samle flere effektivt.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Det anbefales å sette av 45-60 min til å gjennomføre pakken. Pakken kan også gjennomføres over to møter/to turer.

Læringspakken inneholder en samtalestarter med interaktivitet. Oppdatert versjon av nettleser kreves for å støtte denne funksjonaliteten, du bør derfor sjekke og evt. oppdatere din nettleser i forkant av møtet. En versjon av filmen uten interaktivitet vil også bli gjort tilgjengelig.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge storulykker» med informasjon om:

 • – Hvordan forebygge storulykker
 • – Mål med læringspakken
 • – Caser i læringspakken

Caseoppgave del 1 / tur 1

Velg oppgaven merket «Stopp jobben». Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Caseoppgave del 2 / tur 2

Velg oppgaven merket «Trygg og effektiv med digitale verktøy». Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Med premissgivere menes roller som har et spesielt ansvar for å sette en trygg ramme for risikostyring og å unngå storulykke. Dette omfatter typisk fagmiljø på land, asset support team/ operasjonsgrupper, og ledere generelt, samt ingeniørstøtte (design og direkte støtte) og kontraktører.

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Det anbefales å sette av 45-60 min til å gjennomføre pakken. Pakken kan også gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge storulykker» med informasjon om:

 • – Hvordan forebygge storulykker
 • – Mål med læringspakken
 • – Caser i læringspakken

Caseoppgave del 1

Velg oppgaven merket «Sikkerhet i alle ledd». Her ber vi deg, enten alene eller sammen med ditt team å reflektere rundt eller diskutere refleksjonsspørsmålene om hvordan du/dere som premissgivere kan jobbe for å forebygge storulykker.Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Caseoppgave del 2

Velg oppgaven merket «Trygg og effektiv med digitale verktøy». Her ber vi deg, enten alene eller sammen med ditt team å reflektere rundt eller diskutere refleksjonsspørsmålene om hvordan du/dere som premissgivere kan jobbe for å forebygge storulykker. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Det anbefales å sette av 45-60 min til å gjennomføre pakken. Pakken kan også gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge storulykker» med informasjon om:

 • – Hvordan forebygge storulykker
 • – Mål med læringspakken
 • – Caser i læringspakken

Caseoppgave

Velg oppgaven merket «Trygg og effektiv med digitale verktøy».

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Assosierte livreddende regler