Q1 2020 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å
forebygge storulykke gjennom å:

  • fremheve gode eksempler på sikker praksis
  • identifisere viktigste forbedringsområder lokalt
  • iverksette samhandling mellom avdelinger/miljøer

Til ledere: Hvordan gjennomføre læringspakken


Tur 1

Introduksjon

Teamet ser en kort introduksjonsfilm om forebygging av storulykker.

Case

Teamet velger ett av fire case som de vil jobbe med, og ser en film om dette.

Refleksjon

Teamet svarer på refleksjonsspørsmål knyttet til caset og fyller inn disse i et digitalt skjema. Leder mottar ferdig utfylt skjema på e-post.

Mellom tur 1 og tur 2

Samhandlingsmøte

Leder kontakter utvalgt fagmiljø/avdeling for et møte. I møtet oppsummeres teamets refleksjoner fra tur 1 og partene avtaler i fellesskap hvordan de sammen kan bidra til forebygging.

Tur 2

Gjennomgang av samhandlingsmøte

Leder gjennomgår resultatet av samhandlingsmøtet med teamet.