Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert 4.200 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q2. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i caseoppgavene.

Q2 dybderapport