Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert over 5.300 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q4. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i caseoppgavene.

Q4 dybderapport