Læring fra hendelser

På denne siden finner du læring fra hendelser fra operatører og leverandører i olje- og gassindustrien.

Innholdet deles slik at flere kan dra nytte av det i eget sikkerhetsarbeid. Hensikten med initiativet er å styrke bransjens sikkerhetskultur, å jobbe sammen mot målet om fravær av storulykker, og å unngå skader og uønskede hendelser.

Læringscaser

Sikker passasje av vanntette dører

Published on 21.02.24

Læring fra hendelser relatert til sikker passasje av vanntette dører

Blokkering og undertrykking i SAS

Published on 08.09.23

Læring fra hendelser relatert til blokkering og undertrykking i sikkerhet & automasjonssystemene (SAS)

Sikre løfteoperasjoner

Published on 14.02.22

Læring fra hendelser relatert til løfteoperasjoner i Equinor

Hydratdannelse

Published on 17.11.21

Læring fra en tilstand der hydratdannelse forårsaket svekkelse i sikkerhetskritiske systemer på ett av Equinors anlegg.

Ukontrollert dampgenerering

Published on 07.09.21

Læring fra hendelser ved ett av Equinors raffinerier i 2019 og 2021.

Lysbuefare

Published on 07.09.21

Læring fra to lysbuehendelser i Equinor i 2020

Sikker trykksetting av gassflasker

Published on 13.11.20

Læring på tvers i Equinor fra alvorlig arbeidsulykke på Heimdal november 2019.

Foreløpig rapport fra Heimdal

Published on 04.06.20

Resultater fra den foreløpige interne granskningen av arbeidsulykken på Heimdal-plattformen 28.11.2019.