Videoarkiv

Her finner du alle filmene fra caseoppgavene i læringspakkene som kan benyttes i safety moments eller andre møter der HSSE er på agendaen.

Videoarkiv

Search:

Velg kvartal

All Q1 Q2 Q3 Q4

Utfordre antagelser i beslutningsprosesser 

Published on 27.03.24

Fange opp farer og feilfeller i planer og aktiviteter

Published on 27.03.24

Fange opp farer og feilfeller i aktiviteter i felt

Published on 27.03.24

Forebygging av storulykker fra kontormiljø

Published on 01.01.24

Forebygging av storulykker i drift og vedlikehold

Published on 01.01.24

Forebygging av storulykker i design og prosjektering

Published on 01.01.24

Kjemisk eksponering: Benzen

Published on 01.10.23

Kjemisk eksponering: Eksos

Published on 01.10.23

Proaktiv ledelse og psykososiale arbeidsforhold

Published on 01.10.23

Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Published on 01.10.23

Planlegge sikre jobber i høyden

Published on 01.07.23

Identifisere og rapportere potensielt fallende gjenstander

Published on 01.07.23