Q1 2022 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å øke forståelsen av hvordan menneskelige, organisatoriske og tekniske faktorer fra design og prosjekt til drift påvirker storulykkesrisiko:

  • Forstå hvordan beslutningstaking påvirker storulykkerisiko
  • Fange opp og håndtere risiko knyttet til tekniske, operasjonelle og organisatoriske endringer
  • Sikre overføring av kunnskap og erfaring gjennom innretningens levetid

Introduksjon: Forebygge storulykker

En av årsakene til at storulykker skjer er transport av risiko fra en fase til den neste. Dette kan gi iboende sårbarheter på innretninger. Filmen fokuserer på hvordan menneskelige, organisatoriske og tekniske faktorer fra design og prosjekt til drift kan påvirke storulykkesrisiko og hvordan vi bruker involvering og samhandling på tvers av fasene for å fange opp og håndtere restrisiko.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan forebygge storulykker

Observasjon av feil på PSV

Hvordan kan vi bli bedre på å forebygge storulykker?

Observasjon av feil på åpent avløp

Hvordan kan vi bli bedre på å forebygge storulykker?

Beslutningstaking i kontormiljø

Hvordan påvirker valgene vi tar risiko for storulykke?

Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Hvordan kan vi forebygge storulykker i boring og brønn?

Brann på Tjeldbergodden

Hvordan kan vi bli bedre på å forebygge storulykker?