Q1 2022Forebygge storulykker

Observasjon av feil på åpent avløp

Film: Observasjon av feil på åpent avløp

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. I denne filmen brukes observasjon av feil på åpent avløp som et eksempel på denne typen sårbarheter.

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Tips for å identifisere og evaluere sårbarheter

For å identifisere og evaluere sårbarheter, må vi se etter dem og vi må snakke om dem. I denne onepageren finner du spørsmål som kan hjelpe deg å identifisere sårbarheter. Den kan for eksempel brukes i sikkerhetsmøter eller sikkerhetsrunder i felt.