Q1 2022Forebygge storulykker

Brann på Tjeldbergodden

Film: Brann på Tjeldbergodden

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. I denne filmen brukes brannen på Tjeldbergodden som et eksempel på en hendelse som skjedde på grunn av denne typen sårbarheter.

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Tips for å identifisere og evaluere sårbarheter

For å identifisere og evaluere sårbarheter, må vi se etter dem og vi må snakke om dem. I denne onepageren finner du spørsmål som kan hjelpe deg å identifisere sårbarheter. Den kan for eksempel brukes i sikkerhetsmøter eller sikkerhetsrunder i felt.