Q1 2022Forebygge storulykker

Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Film: Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. Denne filmen handler om hvordan vi i boring og brønn kan jobbe med å forebygge storulykker.

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Tips for å identifisere og evaluere sårbarheter

For å identifisere og evaluere sårbarheter, må vi se etter dem og vi må snakke om dem. I denne onepageren finner du spørsmål som kan hjelpe deg å identifisere sårbarheter. Den kan for eksempel brukes i sikkerhetsmøter eller sikkerhetsrunder i felt.