Q1 2022Forebygge storulykker

Beslutningstaking i kontormiljø

Film: Beslutningstaking i kontormiljø

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. Denne filmen handler om hvordan også beslutningene vi tar påvirker risikoen for storulykker, selv om jobben man gjør er langt unna der risikoen faktisk oppstår.

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Tips for å identifisere og evaluere sårbarheter

For å identifisere og evaluere sårbarheter, må vi se etter dem og vi må snakke om dem. I denne onepageren finner du spørsmål som kan hjelpe deg å identifisere sårbarheter. Den kan for eksempel brukes i sikkerhetsmøter eller sikkerhetsrunder i felt.