Q3 2020 Hindre fallende gjenstander

Operative ledere

Arbeid i høyden

Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. Filmen viser et arbeidslag som skal gjennomføre arbeid i høyden fra jobbforberedelser til avslutning og uttak av læring, med fokus på operativ leders rolle i å hindre fallende gjenstander.

Refleksjonsspørsmål:

Praktisk oppgave

Dere skal gjennomføre inspeksjon i felt der dere ser etter mulige fallende gjenstander og tester ut to nye sjekklister. I del 1 skal dere verifisere arbeid i høyden og stillas opp mot sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas» om dynamiske fallende gjenstander. I del 2 skal dere bruke sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller» om statiske fallende gjenstander.

Funn dokumenteres og registreres i Synergi, ta gjerne bilder. Identifiserte gjenstander skal tas ned eller sikres, hvis forsvarlig.

Oppsummer i fellesskap på kveldsmøte/annet ledermøte etter gjennomført verifikasjon: Hvor godt opplever dere at sjekklistene fungerer? Fanger de opp ulike behov og situasjoner? Send inn forslag til forbedringer i skjemaet under. Alle innspill gjennomgås og tas med i revisjonen av sjekklistene.

Sjekkliste del 1: Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas

Tilbakemelding på sjekkliste

Sjekkliste del 2: Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller

Tilbakemelding på sjekkliste