Q3 2020 Hindre fallende gjenstander

Målet med læringspakken er å
hindre fallende gjenstander ved å:

  • Øke forståelsen for hvilke statiske og dynamiske årsaksforhold som har betydning for å hindre fallende gjenstander
  • Øke engasjement og forsterke sikker atferd blant utførende personell og premissgivere for å hindre fallende gjenstander
  • Bruke utførende og premissgivende personell for å utvikle og forbedre nye sjekklister i kampen mot fallende gjenstander

Introduksjon: Hindre fallende gjenstander

Introduksjonsfilmen viser bakgrunnen for årshjulet og læringspakkene, og gir fakta og innsikter om fallende gjenstander og arbeid i høyden.

Case oppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan hindre fallende gjenstander.

Oppgave for landpersonell

Hvordan kan landpersonell påvirke risikoen for fallende gjenstander?

Oppgave for operative ledere

Hvordan kan du som operativ leder hindre fallende gjenstander?

Oppgave for utførende personell

Hvordan kan du som utførende personell hindre fallende gjenstander?