Videoarkiv

Her finner du alle filmene fra caseoppgavene i læringspakkene som kan benyttes i safety moments eller andre møter der HSSE er på agendaen.

Videoarkiv

Search:

Velg kvartal

All Q1 Q2 Q3 Q4

Det er et system, ikke en silo

Published on 01.04.22

Observasjon av feil på PSV

Published on 01.01.22

Observasjon av feil på åpent avløp

Published on 01.01.22

Beslutningstaking i kontormiljø

Published on 01.01.22

Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Published on 01.01.22

Brann på Tjeldbergodden

Published on 01.01.22

Risikostyring

Published on 01.10.21

Ensformig arbeid

Published on 01.10.21

Tungt arbeid

Published on 01.10.21

Observasjon i felt

Published on 01.07.21

Sterkere observasjonskultur

Published on 01.07.21

Observasjon i design og engineering

Published on 01.07.21