Videoarkiv

Her finner du alle filmene fra caseoppgavene i læringspakkene som kan benyttes i safety moments eller andre møter der HSSE er på agendaen.

Videoarkiv

Search:

Velg kvartal

All Q1 Q2 Q3 Q4

Å fange opp utfordrende forhold

Published on 01.07.22

Forebygging i hele verdikjeden

Published on 01.07.22

Effektiv bruk av Livreddende regler

Published on 01.04.22

Identifiser og forstå feilfeller

Published on 01.04.22

Å identifisere feilfeller gjennom dialog

Published on 01.04.22

Å luke vekk feilfeller

Published on 01.04.22

Det er et system, ikke en silo

Published on 01.04.22

Observasjon av feil på PSV

Published on 01.01.22

Observasjon av feil på åpent avløp

Published on 01.01.22

Beslutningstaking i kontormiljø

Published on 01.01.22

Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Published on 01.01.22

Brann på Tjeldbergodden

Published on 01.01.22