Videoarkiv

Her finner du alle filmene fra caseoppgavene i læringspakkene som kan benyttes i safety moments eller andre møter der HSSE er på agendaen.

Videoarkiv

Search:

Velg kvartal

All Q1 Q2 Q3 Q4

Støttende ledelse

Published on 01.10.22

Egenprodusert støy og vibrasjoner

Published on 01.10.22

Forstyrrende støy i kontormiljø

Published on 01.10.22

Mobbing og trakassering

Published on 01.10.22

Sikkert arbeid i høyden

Published on 01.07.22

Hindre fallende gjenstander

Published on 01.07.22

Å fange opp utfordrende forhold

Published on 01.07.22

Forebygging i hele verdikjeden

Published on 01.07.22

Effektiv bruk av Livreddende regler

Published on 01.04.22

Identifiser og forstå feilfeller

Published on 01.04.22

Å identifisere feilfeller gjennom dialog

Published on 01.04.22

Å luke vekk feilfeller

Published on 01.04.22