Videoarkiv

Her finner du alle filmene fra caseoppgavene i læringspakkene som kan benyttes i safety moments eller andre møter der HSSE er på agendaen.

Videoarkiv

Search:

Velg kvartal

All Q1 Q2 Q3 Q4

Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Published on 01.10.23

Planlegge sikre jobber i høyden

Published on 01.07.23

Identifisere og rapportere potensielt fallende gjenstander

Published on 01.07.23

Påvirke risiko fra kontormiljøet

Published on 01.07.23

Læring fra vanlig arbeid: Planlegging og forberedelser

Published on 01.04.23

Læring fra vanlig arbeid: Evalueringer

Published on 01.04.23

Å redusere risiko fra kontoret

Published on 01.04.23

Forebygging av brønnkontrollhendelser

Published on 01.01.23

Forebygging av storulykker i hele verdikjeden

Published on 01.01.23

Støttende ledelse

Published on 01.10.22

Egenprodusert støy og vibrasjoner

Published on 01.10.22

Forstyrrende støy i kontormiljø

Published on 01.10.22