Q4 2022Arbeidsmiljø og helse

Målet med læringspakken er å skape et helsefremmende arbeidsmiljø ved å:

  • Sørge for støttende ledelse i planlegging, organisering og utføring av arbeidet
  • Redusere negative konsekvenser av forstyrrende støy og egenprodusert støy og vibrasjoner
  • Forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Introduksjon: Et helsefremmende arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Hvordan sikrer vi at arbeidet bidrar til å fremme helse og et godt arbeidsmiljø?

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan fremme helse og et godt arbeidsmiljø.

Støttende ledelse

Hvordan bidrar støttende ledelse til et helsefremmende arbeidsmiljø?

Egenprodusert støy og vibrasjoner

Hvordan kan vi redusere egenprodusert støy og vibrasjoner?

Forstyrrende støy i kontormiljø

Hvordan kan vi redusere forstyrrende støy i kontormiljø?

Mobbing og trakassering

Hvordan forebygger vi mobbing og trakassering på arbeidsplassen?