Q4 2022Arbeidsmiljø og helse

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Film: Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

I denne filmen ser vi på hva mobbing, trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan vi skal håndtere slike saker på arbeidsplassen.

Refleksjonsspørsmål

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Alle har rett på et trygt arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering. Last ned onepageren om mobbing og trakassering på arbeidsplassen og bruk den i forberedelse og/eller oppfølging av denne caseoppgaven, for å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen.