Q4 2022Arbeidsmiljø og helse

Egenprodusert støy og vibrasjoner

Film: Egenprodusert støy og vibrasjoner

I denne filmen ser vi på hvordan egenprodusert støy og vibrasjoner kan påvirke helsen og livskvaliteten vår, og hvordan vi kan redusere eksponering for egenprodusert støy og vibrasjoner i arbeidet.

Refleksjonsspørsmål