Q2 2020 Unngå personskader

Tenk fare - alltid!

Tenk fare - alltid!

For å unngå personskader trenger vi at alle er med å identifisere risiko og finne farer - alltid. Både under jobbutførelsen og til og fra arbeidsstedet. I denne filmen diskuterer panelet ulike farer i felt og hvordan vi kan bli bedre til å identifisere og håndtere dem.

Organisasjonstilhørighet:

Praktisk oppgave

Dere skal nå gjennomføre en praktisk oppgave i felt og øve på fareidentifisering.

Det er to jobber på denne turen dere skal rette ekstra oppmerksomhet mot. Gå opp ruten til/fra arbeidsstedet. Bruk god observasjonsteknikk til å finne farer som lurer i skuddlinjen.

Fyll ut skjemaet under og lever fareidentifiseringen til lokal ledelse ombord, som følger opp denne i tur 2.

Last ned skjemaet her: