Q2 2020 Unngå personskader

Målet med læringspakken er å
unngå personskader ved å:

  • Tenke farer – alltid
  • Bli enda bedre til å identifisere farer under jobbutførelsen og til/fra arbeidsstedet
  • Sette gode tiltak på identifiserte farer og involvere hverandre i dette

Introduksjon: Unngå personskader

I 2019 var det i snitt én personskade per dag hos Equinor, Aker BP og Vår Energi. I introduksjonsfilmen forteller Nils Egil Hetland historien om en alvorlig ulykke han ble utsatt for i forbindelse med en løfteoperasjon, og om viktigheten av å identifisere farer – alltid.

Case oppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan bli bedre til å unngå personskader.

Tenk fare – alltid!

Hvordan kan vi bli bedre til å identifisere og håndtere farer på landanlegg?

Gode sikkerhetsinspeksjoner

Hvordan forbereder og gjennomfører vi gode sikkerhetsinspeksjoner på site?

Sammen unngår vi personskader

Hvordan kan vi jobbe sammen for å identifisere og håndtere farer fra design til konstruksjon på site?

Sikkerhet i alt vi gjør!

Hva betyr sikkerhet i en kontorkontekst, for oss selv og andre?

Tenk fare – alltid!

Hvordan kan vi bli bedre til å identifisere og håndtere farer offshore?