Q1 2021 Forebygge storulykker

Trygg og effektiv med digitale verktøy

Film: Trygg og effektiv med digitale verktøy

Digitale løsninger gir oss nye perspektiver, større presisjon og økt kvalitet i våre leveranser, men er også med på å gjøre arbeidshverdagen tryggere. Filmen handler om hvordan digitale verktøy kan bidra til trygg og effektiv arbeidshverdag.

Refleksjonsspørsmål