Q1 2021 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å
forebygge storulykker gjennom å øke forståelse for hvilke risiko som leder til en storulykke:

  • Øke forståelsen for hva som kan påvirke storulykkerisiko
  • Gjenkjenne risiko
  • Handlingsmønstre for å hindre storulykke

Introduksjon: Forebygge storulykker

Sannsynligheten for en storulykke er lav, men de skjer, og når de skjer er konsekvensene store. Denne introduksjonsfilmen fokuserer på forebygging av storulykker og hvordan vi kan bli bedre til å forstå og gjenkjenne risiko, og sikre riktig handlingsmønster.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan forebygge storulykker

Stopp jobben

Hvor gode er vi til å stoppe jobben og revurdere risiko når noe ikke er som det skal?

Sikkerhet i alle ledd

Hvordan kan vi jobbe, i alle ledd, for å forebygge storulykker?

Trygg og effektiv med digitale verktøy

Hvordan påvirker digitalisering måten vi jobber for å forebygge storulykke på?