Q1 2021 Forebygge storulykker

Sikkerhet i alle ledd

Film: Sikkerhet i alle ledd

Som premissgivere har vi et stort ansvar for å forstå og gjenkjenne risiko, og etablere gode handlingsmønstre. Samtalestarteren handler om hvordan vi kan jobbe, i alle ledd, for å hindre en alvorlig hendelse/storulykke.

Refleksjonsspørsmål