Q2 2020 Unngå personskader

Sammen unngår vi personskader

Sammen unngår vi personskader

Hvordan kan vi jobbe sammen for å identifisere og håndtere farer fra design til konstruksjon? Filmen viser viktigheten av å tenke på sluttbrukerens sikkerhet, og huske at den jobben du gjør har konsekvenser for andre deler av verdikjeden.Hvordan kan vi jobbe sammen for å identifisere og håndtere farer fra design til konstruksjon? Filmen viser viktigheten av å tenke på sluttbrukerens sikkerhet, og huske at den jobben du gjør har konsekvenser for andre deler av verdikjeden.

Refleksjonsspørsmål:

Husk å bli enige om hvordan dere skal følge opp tiltakene som ble definert.