Q4 2020

Legge til rette for nattarbeid

Film: Legge til rette for nattarbeid

Det kan være krevende å regulere søvnen når man skal snu døgnet for å jobbe natt. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan nattarbeid kan påvirke sikkerhet, og hvordan vi som ledere kan tilrettelegge for at nattarbeid skal foregå på en trygg og sikker måte.

Refleksjonsspørsmål